Birimin Kuruluş Dayanağı

Hukuk Müşavirliği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35. maddesine göre kurulmuştur. Görevlerimiz Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak Üniversitemiz ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek Rektörlük, Genel sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen hukuki sonuç doğurabilecek konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek Rektörlük Makamınca komisyon ve komitelerde üyelik görevi verilmesi halinde gereğini yapmak Üniversitemizin leh ve aleyhinde açılan her çeşit davaları takip etmek ve sonuçlandırmak Üniversitemize bağlı Hastanede sunulan tedavi hizmeti ile ilgili tedavi alacaklarının sulh yoluyla tahsil edilemediği taktirde icra yoluyla takip ve tahsilini sağlamak

Linklerimiz

Misyon

Hukuki düzenlemelere bağlı gelişime açık, güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.

Vizyon

Üniversitemizin hizmetlerini sorunsuz bir biçimde yürütebilmesi için yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermek, hukuki uyuşmazlıklarda Üniversitemiz menfaatlerine en uygun şekilde çözüm yolları bulmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Rektörlük Binası 2. Kat Yerleşke/Antalya
Tel: 0 242 227 59 93
Tel: 0 242 310 66 99 - fax