Birimin Kuruluş Dayanağı

Hukuk Müşavirliğimizce 21/11/1983 tarihli ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hizmet verilmektedir. Görevlerimiz Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak Üniversitemiz ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek Rektörlük, Genel sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen hukuki sonuç doğurabilecek konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek, Üniversitemizin leh ve aleyhinde açılan her çeşit davaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

Linklerimiz

Misyon

Hukuki düzenlemelere bağlı gelişime açık, güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.

Vizyon

Üniversitemizin hizmetlerini sorunsuz bir biçimde yürütebilmesi için yürürlükteki mevzuat doğrultusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermek, hukuki uyuşmazlıklarda Üniversitemiz menfaatlerine en uygun şekilde çözüm yolları bulmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
Rektörlük Binası 2. Kat Yerleşke/Antalya
Tel: 0 242 227 59 93
Tel: 0 242 310 66 99 - fax